ทำความเข้าใจกับการพัฒนาบุคลากรสำหรับ HR

commonan

หน้าที่หลักสำหรับ HR หรือผู้รับหน้าที่ในการทำงานเพื่อพัฒนาบุคลากรเป็นหลักรวมถึงการจัดจ้างและค้นหาบุคคลที่มีความสามารถตรงจุดเข้าทำงานให้ถูกต้อง

Competency และการพัฒนาองค์กร

commonan

Human resources หรือ HR คืองานพัฒนาบุคลากรมีบทบาทในการจัดการพนักงานในองค์กรและพัฒนาขีดความสามารถของเหล่าบุคลากร เพื่อสร้างผลงานและเสริม

ชวนตกแต่งโต๊ะทำงานใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้มากขึ้น

commonan

ในปัจจุบันการตกแต่งโต๊ะทำงานหรือการปรับเปลี่ยนบริเวณโดยรอบสำหรับการทำงาน กำลังได้รับความนิยมในตอนนี้เลยทีเดียว เนื่องจากการทำงานในปัจจุบัน

เทรนด์แห่งโลกอนาคตที่แบรนด์ต้องตามให้ได้ไล่ให้ทันในปี 2022

commonan

ตลอดระยะเวลาเกือบ 3 ปี เราได้เรียนรู้กันแล้วว่ารูปแบบของการใช้ชีวิตหรือการทำงานนั้นถูกเปลี่ยนแปลงไป แต่การพัฒนายังไม่หยุดเพียงเท่านี้เราจะเห็น

พัฒนาพนักงานองค์กร แนวคิดสำหรับผู้ประกอบการสู่ความสำเร็จ

commonan

สำหรับการพัฒนาองค์กรสิ่งที่สำคัญคือการพัฒนาจากภายในองค์กรสู่ภายนอก ดังนั้นสิ่งที่อยู่ภายในองค์กรที่มองเห็นกันอย่างแรก นั่นก็คือพนักงาน